Våre medlemmer skaper trygghet

Foreningens medlemmer har allsidig kompetanse og utfører alle typer oppdrag

Våre medlemmer utfører oppdrag innen mur, tegl, betongarbeid, grunnmur, tørrmur, skiferarbeid, blokkmuring, pussarbeid, flis, naturstein, våtrom, piper, peiser, trapper, betong-gulv, montering av ovner, og rehabilitering.

Det er trygghet med å bygge murhus av våre mestere. Riktig utført med garantier på arbeidet som utføres av fagopplærte murere i de enkelte firmaer.

Noen firma har spesialisert seg på teglarbeid (murstein)

Skal man ha nytt bad vil arbeidet utføres av murmestre/murer med god kvalitet etter gjeldende forskrifter. Da er badet i trygge hender.

Våre medlemmer