Bli murer

Bor det en murer i deg? Da bør du lese mer om hva opplæringskontoret kan tilby deg!

Velger du mureryrket, stiller du sterkt . I dagens arbeidsmarked er det viktig å gjøre et yrkesvalg som sikrer din fremtid. Mureryrket blir aldri avleggs. Stadig bygges det nytt og rehabeliteringsmarkedet er stort , derfor er det sjelden arbeidsledighet blant murere.

Enten du er jente eller gutt og velger mureryrket, gjør du et valg du vil trives med – det garanterer vi!

Hvordan bli murer?
Du må gjøre et valg i 10 klasse. Du må da velge utdanningsprogrammet Bygg og anleggsteknikk (Vg1). Du vil dette året få smakebiter av alle fagene innenfor dette utdanningsprogrammet. Andre året må du velge Byggteknikk (Vg2). Spesialiseringen starter dette andre året og du vil få grundigere innsikt i mureryrket. Utdanningen avsluttes med to års lønnet læretid i bedrift, som fullføres med en praktisk svenneprøve. Du har nå svennebrev i murerfaget og har status som murersvenn.

Om jobben

Som murer lager du både nytt murverk og rehabiliterer og restaurerer gammelt murverk.

Vanlige oppgaver for en murer er: 

 • Muring med teglstein.
 • Flislegging.
 • Legge membraner på våtrom.
 • Skifer og natursteinsmuring.
 • Puss og overflatebehandling.
 • Muring og montering av peis og ildsteder.
 • Muring og montering av piper og pipeelementer.

Som murer kan du jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggteknikk
 • Videregående trinn 2 (Vg2): byggteknikk
 • Toårig opplæring i bedrift: murerfaget
 • Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

2+2
2 år skole, 2 år bedrift

1+3
1 år skole, 3 år bedrift

0+4
0 år skole, 4 år bedrift

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Med svennebrev kan du ta mesterbrev. Du kan bli byggeleder, tekniker, prosjektleder og rådgivende ingeniør. Du kan også velge å gå på en toårig teknisk fagskole.